BARNE- OG UNGDOMSHJEM

Et hjem for barn med muligheten for å oppleve trygghet og omsorg. Her går lek og utdanning hånd i hånd, som oppmuntrer til barns utvikling. Gjennom faddervirksomhet i Norge og Sverige er vi med å virkeliggjøre barns drømmer.

SOSIAL INNSATS

New Life Mission driver med mange sosiale innsatser til fordel for de mest utsatte individene og familiene som lever i fattigdom. Barna organisasjonen kommer i kontakt med vokser opp i et miljø der sykdom, kriminalitet, prostitusjon, alkohol og vold er en del av hverdagen.

UTVIKLINGSPROGRAM

Mange mennesker lever under vanskelige forhold, men sammen kan vi hjelpe hverandre når vi møter hindringer. Å arbeide med hverandres evner og kreative løsninger skaper tro om en bedre framtid.

MENIGHETSVIRKSOMHET

New Life Mission er en kristen organisasjon som har mange kirker i Kenya. Menigheten besøker også Nairobis fengsler og deler ut bibler til de insatte, mange med livstidsstraff.

VÆR MED Å BIDRA DU OGSÅ!