New Life Mission | Vi bekjemper fattigdom!

Utviklingsprogram

Utdanningsprogram

Alle barn har rett til utdanning, men det finnes mange barn som hindres av fattigdom, negative kulturelle skikker og foreldre som selv ikke prioriterer utdanning. New Life Mission fokuserer på barns rett til utdanning.  Dette gjøres ved å støtte barn fra utsatte miljøer som har gått glipp av skolegang og havnet i slummen.  Jenter i masaiområdet er spesielt utsatte og det kreves både mot og utholdenhet om jentene skal klare å motstå omskjæring og barneekteskap.

Takk for at du vil støtte opplæring og utdanning for disse og gjøre en forskjell nå og for lang tid fremover.

Yrkesopplæring

I organisasjonen New Life Mission er det tre yrkesopplæringer. Her får unge mennesker sjansen til å forlate kriminalitet, prostitusjon og ekskludering. Vi har i mange år drevet med sosialt engasjement i slummen Kware utenfor Nairobi.  Her har organisasjonen besluttet å tilby alternative løsninger for å komme seg ut av fattigdommen, ved bland annet å lære seg et yrke innenfor bilmekanikk, sying og baking. Etter opplæringen finnes det store muligheter for å kunne få et arbeid, eller bli selvstendig næringsdrivende og få en fast inntekt. Sammen utruster vi unge mennesker med et stabilt fundament og arbeidsliv!

Barnehage- og førskolevirksomhet

I slumområdet Kware, i utkanten av Nairobi, ligger en av New Life Missions førskoler.  Her får barn fra ekstremt fattige hjem utdanning, næringsrik mat og blir tilbudt helsevesen. I barnehagen etterlates barna av foreldre som søker dagsarbeid i slummen, der kriminaliteten er en konstant trussel mot sikkerheten deres.  Førskolen og barnehagen tilbyr barna en trygg plass hvor de kan leke og hvile. 

I massailand Mashuru er førskolen et viktig grunnlag for barn som ellers blir tvunget til å jobbe med og ta var på husdyr.  Nomadestammen som bor her prioriterer ikke utdanning eller utvikling. På førskolen lærer barna også om sine rettigheter, noe som gir dem muligheten til å påvirke sin egen fremtid. 

Vannprosjekt

Rent vann redder liv! I halvørken-området Mashuru finnes det ikke nok rent vann. Kunnskapen om vannrelaterte sykdommer er mangelfull, og mange barn dør derfor av diarè. Gjennom New Life Mission kan du være med å forandre situasjonen ved å bore en brønn. Samtidig gir du økt livskvalitet til mange kvinner som ellers må gå mange mil for å finne vann. I Kenya lever omtrent halvparten av befolkningen i fattigdom, hvor en stor andel mangler vann. Et viktig prosjekt er vannkiosken på Ongata Rongai, hvor mange sårbare familier samler vann. For noen år siden investerte New Life Mission i et vannbehandlingsanlegg på Ongata Rongai, som selger «Samarithan Drinking Water» på flaske.  Overskuddet går til sosiale tiltak for barn i slummen.

Lifebag forandrer liv

Mange aleneforeldre søker hjelp til sin daglige økonomi på sosialkontoret.  De sliter med å betale skolepenger, husleie eller mat. Derfor er veskeprosjektet av stor betydning for kvinner i slummen.  Ved å flette vesker og lære seg et håndverk, får mange oppleve stor glede.  «Jeg trenger ikke å bekymre meg for å ikke finne en dagsjobb og dermed komme tomhendt tilbake til familien.»  Kvinnene har kalt vesken «LIFEBAG» ettersom den bidrar til en fungerende hverdag som endrer liv.

Alle penger som kommer inn for salg av Lifebag i Norge, foruten fraktkostnad, går i retur til Kenya, til Virginias fantastiske arbeid i slummen Kware utenfor Nairobi. Takk til alle som er med og distribuerer 10, 20, 50, 100 og opptil 500 vesker – helt fantastisk!

Mobil helseklinikk

Covid-19 påvirker masaiene hardt. For barn og familier som lever som nomader og i fattigdom uten tilgang til rent vann og helsevesen, kan konsekvensene bli katastrofale. Teamet på jeeplinjen er aktive og sprer kunnskap om hvordan man beskytter seg mot viruset, bl.annet gjennom å vaske hendene. 

TAKK for din gave som bidrar til at barn får tilgang til helsevesen og muligheter til å ta vare på sin egen hygiene. Sammen kan vi minske konsekvensene av viruset for pasientene i Mashuru og Magadi.

Opplysning og beskyttelse for sårbare jenter

I kriser er barn og spesielt jenter  mer utsatte og mange jenter blir ofte utnyttet.  Gjennom oppsøkende virksomhet med sosialarbeidere og administratorer fra New Life Mission, kan vi raskt være på plass og tilby beskyttelse, utdanning og helsevesen. Når jenter får tilgang til sine rettigheter kan de forandre verden.  Jenter i masai tradisjoner kjenner seg dobbelt diskriminert, både for at de er jenter og for at de er barn. Med din gaven støtter du prosjekter for jenters rettigheter.  Det handler om at jenter ikke skal tvinges til omskjæring eller barneekteskap, men at de skal få gå på skolen.  Det handler også om at hele familien, samholdet og beslutningstakere kan forandre situasjonen og la jentene få bestemme over sine egne liv.

Funksjonshemmede i slummen

Å leve i et sårbart miljø med spesielle behov er en stor utfordring. På hjemmebesøk snakker David om vanskene med å komme på skolen, fordi det ene benet hans er vridd og mye kortere enn det andre.  Hans største ønske er å skaffe seg en liten rullestol.  Under samtalen i bølgeblikk huset, forteller moren hans at familien ikke har råd til å besøke sykehuset og få operasjonene han behøver.  Hun sier videre at hun er glad for samarbeidet med matprogrammet som gir barna lunsj hver dag.  Foreldrene lager maten og New Life Mission bidrar med råvarene.  Gjennom team og frivillige bidrar vi også til pedagogiske aktiviteter i skoletiden.

Bli månedsgiver

Kontinuerlig støtte på en valgfri sum som gir organisasjonen en sjanse til å legge opp strategier for barnets fremtid. 

Gi en gave

New Life Mission Kenyas Vipps-nummer er 151515. Merk gjerne betalingen med hva du ønsker å støtte.

Vårt kontonummer er 1280.60.71747 (gebyrfri overføring)