New Life Mission | Vi bekjemper fattigdom!

Trygga hjem

Mariahjemmet

Et hjem med 20 plasser for foreldreløse gutter. Målet er å gi dem en trygg oppvekst hvor lek og utdanning går hånd i hånd. Guttene på Mariahjemmet kommer fra nærområdet i Mashuru og Nairobi.

Mashuru ligger 13 mil sydvest for Nairobi og New Life Missions hovedstasjon. Hjemmet ble bygget i 1993, ettersom det var stort behov for å tilby gutter et trygt sted å bo. Her er det fokus på utdanning, dyrking og undervisning om strøm , snekker- og rørleggerarbeid.

Mange av guttene har hatt et liv som gatebarn, preget av kriminalitet.  Et miljø som er skadelig og destruktivt, spesielt for unge mennesker.  Derfor tilbyr Mariahjemmet en trygg og landlig oppvekst, hvor guttene får støtte og hjelp til å fullføre grunnskole utdanningen. På et landområde på fem hektar er det en egen dypboret vannbrønn. En del av området brukes også til å lære guttene å dyrke grønnsaker.

TAKK for din gave, som gir håp om en FREMTID for guttene.

Karianne jentehjem

I Kenya praktiseres fortsatt omskæring av jenter. En folkegruppe som utfører dette er masaiene.

Jentene regnes ikke som voksne før før de er omskjært. I henhold til Kenyansk lov er dette forbudt, men tradisjonene er gamle og dype, og ritualene utføres enda. Mange jenter ønsker ikke å gå gjennom denne prosessen. De trenger beskyttelse og hjelp til å stå imot, og i samarbeid med myndighetene har New Life Mission åpnet Karianne jentehjem i Mashuru, hvor jentene får et trygt bosted. 

Et annet viktig mål er å fullføre studiene og få kunnskap om deres egne rettigheter, i tillegg til å fikse ødelagte forhold til familien. I dag bor 14 jenter på Kariannehjemmet.

Omskjæring er altfor vanlig i mange land.  Inngrepene kan føre til infeksjoner, tap av fruktbarhet og i verste fall død.  Ofte er det en jordmor som utfører lemlestelsen, i troen på at det er nødvendig og til det beste for jentas utvikling. 

Samaritan

Barna bor på barnehjemmet i kortere eller lengre perioder, avhengig av deres eget behov. Å la hvert barn få muligheten til en trygg barndom hvor lek og lærdom går hånd i hånd, er ett av våre mål. Barnets beste skal tas i betraktning i alle avgjørelser som gjelder barnet.

Samaritan har 40-50 barn på barnehjemmet i alderen 0 til 18 år. I følge de Kenyanske myndighetenes retningslinjer er det først og fremst foreldreløse barn som skal bo på barnehjem, men også barn som kommer fra vanskelige oppvekts forhold. Samaritan mottar også barn hvor en forelder er i fengsel, eller foreldre som er døde eller syke av AIDS.

Alle barn i skolealder går på misjonens egen førskole eller på en nærliggende grunnskole. Når barnet flytter hjem igjen, fortsetter barnet utdannelsen i hjemmemiljøet. For New Life Mission er det viktig å ha kontakt med barnets familie. Barna som har muligheten, reiser hjem til familien i høytider. Vi oppfordrer også barnet til å ha regelmessig kontakt med hjemmet.

Vil du vite mer om Samaritan barnehjem? Her finner du en informasjonsfilm laget av operativ leder og styreleder Annikki og Karl Erik Hagström.

Bli månedsgiver

Kontinuerlig støtte på en valgfri sum som gir organisasjonen en sjanse til å legge opp strategier for barnets fremtid. 

Gi en gave

New Life Mission Kenyas Vipps-nummer er 151515. Merk gjerne betalingen med hva du ønsker å støtte.

Vårt kontonummer er 1280.60.71747 (gebyrfri overføring)