SOSIALE INNSATSER

New Life Mission driver med mange sosiale innsatser til fordel for de mest utsatte individene og familiene som lever i fattigdom. Barna organisasjonen kommer i kontakt med vokser opp i et miljø der sykdom, kriminalitet, prostitusjon, alkohol og vold er en del av hverdagen. 

Slummen Kware

Det sosiale arbeidet i utkanten av Nairobis slumområde Kware fokuserer på å hjelpe mennesker å bli selvforsynte og dermed komme ut av fattigdommen. De fleste mennesker som bor i Kware lever for under 30 kr per dag. Husene er bygget av metallplater og leire, og det er vanskelig å skaffe vann. Mange enslige kvinner forsørger familien gjennom dagsarbeid. Vi arbeider på vegne av barna – for å styrke rettighetene deres og sikre at alle respekteres, uansett forhold. Arbeidet gjøres gjennom:

– Rådgivning og hjembesøk
– Matprogram
– Økonomisk bistand
– Opplæring og utdanning
– Helsevesen

Vil du vite mer om Samaritan barnehjem? Her finner du en informasjonsfilm laget av operativ leder og styreleder Annikki og Karl Erik Hagström.

Massailand, Mashuru

I Mashuru massailand 130 km fra Nairobi arbeider vi på grasrotnivå direkte med barna, familien og lokale beslutningstakere.

Gjennom et langt samarbeid med sosialarbeidere, barnevernsstyret og andre partnere på plass, skaper vi en langsiktig forandring for enkeltpersoner og samfunnet. Vi er på plass og har et velfungerende nettverk når det skjer f.eks. naturkatastrofer. Samtidig jobber vi også langsiktig og forebyggende gjennom opplysningsprogram i skolen. Gjennom å aktivt forhindre negative kulturelle skikker setter vi barnas beste i fokus. Fattigdommen utbrer seg og behovet for et sosialkontor og konkret bistand har blitt større.