OM OSS

Organisasjonen som jobber for barns rettigheter! Med misjon og bistand samarbeider vi for barnas fremtid.

New Life Mission finnes i tre land: Norge, Sverige og Kenya. 65 ansatte har hovedkontor i Ongata Rongai utenfor Nairobi. Ledelsen har lang erfaring med internasjonalt arbeid i Afrika. Nesten alle av våre ansatte er lokalt ansatte i Kenya, mens innsamlingsarbeidet i Sverige ledes av en operasjonell leder der.

FINANSIERING 

Finansiering

Organisasjonens inntekter kommer fra privatpersoner, enkelte organisasjoner, bruktbutikker (kun i Sverige) og menigheter. Våre private GIVERE er ryggraden i vår virksomhet, og er svært viktig for å kunne planlegge og ha langsiktighet i arbeidet i Kenya. I Sverige er New Life Mission med i det såkalte «90-konto» og kontrolleres av Svensk Innsamling (hvor kravet er at minst 75 % av innsamlede midler sendes til endemålet,  og maks 25% får gå til administrasjon. Vi ligger langt over kravet.

Hvorfor er New Life Mission medlem av Tryggt Givande, Giva Sverige?
Det er veldig viktig å sikre at innsamling av gaver er etisk, transparent og profesjonelt. Vi er medlem for å sikre kvalitet og styring i innsamlingsarbeidet. Vi får hjelp med verktøy for etisk innsamling, internkontroll, styring, kontroll og effektrapportering. Vi følger en kvalitetskode for innsamlingsorganisasjoner.

Les mer i våre årsrapporter her (svensk). 

HISTORIE

New Life Mission ble grunnlagt i 1978 av misjonærene Bengt og Eila Sundh fra Sverige. Dette er foreldrene til vår operative leder i Sverige, som sammen med sin mann Karl Erik overtok arbeidet og jobbet over 20 år i Kenya. Misjonens oppstart og kall var å nå ut med det kristne budskapet til Afrika. Gjennom blant annet fengselsbesøk kom behovet for mange sosiale prosjekter som barnehjem, matprogram, yrkesskoler med mer. Organisasjonen har vokst til en NGO i Kenya med to stasjoner som driver et stort sosialt arbeid og forsamlingsvirksomhet. Organisasjonen tok navnet New Life Mission for å  tilby mennesker et nytt liv med nye muligheter.

1980/1990

1985
Samaritan Barnehjem åpnes for 50 barn.

1988
Nye kirkelokaler står ferdig i Ongata Rongai med 600 sitteplasser og to gudstjenester hver søndag.

1988
Ny førskole med tre klasserom i Ongata Rongai tas i bruk.

1989
Yrkesskolen bygges.

1990
Yrkesskolen åpnes i Ongata Rongai.

1993
Mariahjemmet i Mashuru tar imot de første guttene.

1996
Massaiene i Mashuru åpner Kirkesalen med 200 sitteplasser.

1996
Starter samarbeid med Rotary Läkarbank. Mashuru-linjen åpnes.

1999
Det nye Mariahjemmet åpnes med 20 plasser.

2000

2007
Helsesentralen åpnes med mål om gi omsorg til blant annet barna i slummen Quarre.

2008
Gis mulighet til mikrolån for kvinner som vil starte bedrift.

2009
Karianne-hjemmet åpnes og gir beskyttelse mot barneekteskap og omskjæring i Mashuru.

2010

2010
Bruktbutikken Bariki-Kenya åpnes i Hestra, Sverige.

2013
Bruktbutikken Källan i Nässjö, Sverige, åpnes.

2014
Bygging av barnehagen på hovedstasjonen.

2015
Bygging av sikkerhetsmur rundt området Ongata Rongai. Bygging av nye toaletter og dusjer til to av barne- og ungdomshjemmene.

2016
Startet mobil helseklinikk i Mashuru.
Vannbehandlingsverk installeres på hovedstasjonen.
Aktivitetslokale bygges på en av spesialskolene NLM støtter.

2017
Bilprogrammet startes og vaskehallen installeres.
Svømmebasseng bygges og åpnes for at barna skal lære seg å svømme og leke i vannet.
Omorganisering på Samaritan barnehjem, første familieenhet innvies.

2018
Bakeriet bygges.
Ombygging og renovering av kirkelokalene i Mashuru.

2019
Renovering og ombygging av NLM gjestehus på hovedstasjonen.
Andre familieenhet på Samaritan barnehjem åpnes.