New Life Mission | Vi bekjemper fattigdom!

Om oss

Om organisasjonen

Organisasjonen jobber for barns rettigheter! Med misjon og bistand samarbeider vi for barnas fremtid.

New Life Mission finnes i tre land: Norge, Sverige og Kenya. 65 ansatte har hovedkontor i Ongata Rongai utenfor Nairobi. Ledelsen har lang erfaring med internasjonalt arbeid i Afrika. Nesten alle av våre ansatte er lokalt ansatte i Kenya, mens innsamlingsarbeidet i Norge ledes av en operasjonell leder.

Finansiering

Finansiering
Organisasjonens inntekter kommer fra privatpersoner, enkelte organisasjoner, bruktbutikker (kun i Sverige) og menigheter.  Våre private GIVERE er ryggraden i vår virksomhet, og er svært viktig for å kunne planlegge og ha langsiktighet i vårt arbeid i Kenya. I Sverige er New Life Mission med i det såkalte «90-konto» og kontrolleres av Svensk Innsamling (hvor kravet er at minst 75 % av innsamlede midler sendes til endemålet,  og maks 25% får gå til administrasjon. Vi ligger langt over kravet.

Hvorfor er New Life Mission medlem av Tryggt Givande, Giva Sverige?
Det er veldig viktig å sikre at innsamling av gaver er etisk, transparent og profesjonelt. New Life Mission er medlem for å sikre kvalitet og styring i innsamlingsarbeidet. Vi får hjelp med verktøy for etisk innsamling, internkontroll, styring, kontroll og effektrapportering. Vi følger en kvalitetskode for innsamlingsorganisasjoner.

Les mer i våre årsrapporter her (svensk)

Historie

New Life Mission ble grunnlagt i 1978 av misjonærene Bengt og Eila Sundh fra Sverige. Dette er foreldrene til vår operative leder i Sverige, Anniki Hagstrøm, som sammen med sin mann Karl Erik overtok arbeidet og jobbet over 20 år i Kenya.  Misjonens oppstart og kall var å nå ut med det kristne budskapet til Afrika.

Gjennom blant annet fengselsbesøk kom behovet for mange sosiale prosjekter som barnehjem, matprogram, yrkesskoler med mer. Organisasjonen har vokst til en NGO i Kenya med to stasjoner som driver et stort sosialt arbeid og menighets virksomhet. Organisasjonen tok navnet New Life Mission for å  tilby mennesker et nytt liv med nye muligheter.

1978/1990

1978

New Life Mission er stiftet og arbeidet med å rehabilitere eksfanger startes og drives i 15 år på Joggo Road i Nairobi, som også er NLMs kontor frem til 1985.

1983

NLM er tildelt et land på en 99-årig leiekontrakt 20 km utenfor Nairobi på et sted kalt Ongata Rongai. september samme år gjerder vi inn NLMs nye område på 1,5 ha.

Det første bygget var en kombinert førskole/kirke laget av nedsendte trecontainere.

1985
Samariten barnehus ble innviet for 50 barn

1988
Ny førskole med 3 klasserom i Ongata Rongai tas i bruk.

1990
Innvielse av fagskolen i Ongata Rongai, for bilmekanikere/platearbeidere.

1990
De nye kirkelokalene står klare i Ongata Rongai med 600 sitteplasser og 2 gudstjenester hver søndag.

1992
NLM får et nytt land i Mashuru, 13 miles SE for Nairobi i hjertet av Massai-landet

1993
Mariahemmet i Mashuru ønsker de første guttene velkommen

1996
Masaiene i Mashuru innvier kirkesalen med 200 plasser.

1996
Startet samarbeid med Rotary Läkarbank i Mashuru med en mobil helseklinikk, startet deretter en annen Mobile Health Clinic i Magadi.

1999
Nye Mariahemmet innvies med 20 plasser

2000

2000
Begynte å bore brønner rundt i Kenya først i samarbeid med Rotary Läkarbank og så har det utviklet seg til flere samarbeidspartnere.

2007
Omsorgssenteret ble innviet med det formål å gi god omsorg til barn i blant annet Quarre-slummen. Ongata Rongai

2009
Kari Annes jentehjem innvies som gir beskyttelse mot barneekteskap og kjønnstyping i Mashuru.

2010

2010
I 10 år har NLM samarbeidet med Erikshjälpen om barns rettigheter, utviklingsprogrammer og katastrofeinnsats.

2010
Bruktbutikken Bariki-Kenya åpner i Hestra

2013
Bruktbutikken Källan i Nässjö innvies

2014
En ny barnehage for barn fra slummen innvies i Ongata Rongai

2014
Lifebag produksjon starter i OR for sårbare kvinner.

2015
Byggingen av sikkerhetsmuren rundt området i Ongata Rongai startet og ble fullført i 2023

2016
Vannrenseanlegg ble installert i OR.

Det ble bygget et aktivitetsrom ved en av spesialskolene som NLM støtter med matopplegg.

2017
Aktivitetsbassenget ble innviet for at barna i organisasjonen skal lære å svømme.

Omorganisering ved Samaritan barnehjem, den første familieenheten er innviet!

2018
NLM åpner første bakeri i Ongata Ronagi.

Gjenoppbygging og utvidelse av kirkelokalene i Mashuru.

2019
Den andre familieenheten ved Samaritens barnehjem er innviet!

2020

2020
Ny yrkesopplæring starter i Mashuru innen søm og design med internat muligheter.

2022
NLM åpner andre bakeri nå i Mashuru

2022
NLM åpner en tredje stasjon i Kajiado-regionen 6 miles sør for Mashuru et sted som heter Emotoroki. Samtidig startes den tredje mobile helsestasjonen, vannprosjektet for befolkningen. Her innvies også et nytt ressurshjem for jenter og gutter.

2022
Den nye helseklinikken står klar på stasjonen i Mashuru.

2022
Alle de fem familieenhetene på Samaritan barnehjem er klare.

2022
Utvidede lokaler for Lifebag produksjon, med personaltoaletter ble ferdigstilt.  Nye medie- og kommunikasjonslokaler.

2023
Innkjøp av 10.000 L vanntankbil for distribusjon av vann til sårbare områder i Magadi. Etablering av nytt administrasjonskontor i Magadi

2023
Utvider fagskolen og internatet i Mashuru til å tilby nye kurs i frisør- og skjønnhetssalonger.  Samt nytt kurs i husholdningstjenester i Ongata Rongai.

2023
Pilotprosjekt med dyrking av mais i samarbeid med skoler i Mashuru

2023
Lifebag produksjonen utvides med ny produksjon i Mashuru for å hjelpe Masai-kvinnene inn i yrkeslivet.

Bli månedsgiver

Kontinuerlig støtte på en valgfri sum som gir organisasjonen en sjanse til å legge opp strategier for barnets fremtid. 

Gi en gave

New Life Mission Kenyas Vipps-nummer er 151515. Merk gjerne betalingen med hva du ønsker å støtte.

Vårt kontonummer er 1280.60.71747 (gebyrfri overføring)