New Life Mission | Vi bekjemper fattigdom!

Sosialt & prosjekter

New Life Mission driver mange sosiale prosjekter, som er til stor hjelp for de mest utsatte menneskene og deres familier, som lever i stor fattigdom.  Her kommer vi i kontakt med barn som vokser opp i et miljø der sykdom, kriminalitet, prostitusjon, alkohol og vold er en del av hverdagen.

Slummen Kware

Det sosiale arbeidet i utkanten av Nairobis slumområde Kware, fokuserer på å hjelpe mennesker å bli selvforsynte og dermed komme ut av fattigdommen. De fleste mennesker som bor i Kware lever for under 30 kr per dag. Husene er bygget av metallplater og leire, og det er vanskelig å skaffe vann. Mange enslige kvinner forsørger familien gjennom dagsarbeid. Vi arbeider på vegne av barna, for å styrke rettighetene deres og sikre at alle respekteres, uansett forhold. Arbeidet gjøres gjennom:

– Rådgivning og hjembesøk
– Matprogram
– Økonomisk bistand
– Opplæring og utdanning
– Helsevesen

Vil du vite mer om Samaritan barnehjem? Her finner du en informasjonsfilm laget av operativ leder og styreleder Annikki og Karl Erik Hagström.

Massailand, Mashuru

I Mashuru massailand, 130 km fra Nairobi arbeider vi på grasrotnivå direkte med barna, familien og lokale beslutningstakere.

Gjennom et langt samarbeid med sosialarbeidere, barnevernsstyret og andre partnere, skaper vi en langsiktig forandring for enkeltpersoner og samfunnet. Vi er på plass og har et velfungerende nettverk når det skjer f.eks. naturkatastrofer. Samtidig jobber vi også langsiktig og forebyggende gjennom opplysningsprogram i skolen. Gjennom å aktivt forhindre negative kulturelle skikker, setter vi barnas beste i fokus. Fattigdommen utbrer seg og behovet for et sosialkontor og konkret bistand har blitt større.

Bli månedsgiver

Kontinuerlig støtte på en valgfri sum som gir organisasjonen en sjanse til å legge opp strategier for barnets fremtid. 

Gi en gave

New Life Mission Kenyas Vipps-nummer er 151515. Merk gjerne betalingen med hva du ønsker å støtte.

Vårt kontonummer er 1280.60.71747 (gebyrfri overføring)