BARNE- OG UNGDOMSHJEM

Mariahjemmet

Et hjem med 20 plasser for foreldreløse gutter. Målet er å gi dem en trygg oppvekst hvor lek og utdanning går hånd i hånd. Guttene på Mariahjemmet kommer fra nærområdet i Mashuru og Nairobi.

Mashuru ligger 13 mil sydvest for Nairobi og New Life Missions hovedstasjon. Hjemmet bygdes i 1993, ettersom det var stort behov for å tilby gutter en annen boligform med fokus på utdanning, dyrking og undervisning om strøm , snekring og rørleggerarbeid.

Mange av guttene har hatt et liv som gatebarn, preget av kriminalitet; et miljø som er skadlig og destruktivt, spesielt for unge mennesker. Derfor tilbyr Mariahjemmet en trygg og landlig oppvekst hvor guttene får støtte og hjelp til å fullføre grunnutdanningen. På et landområde på fem hektar er det en egen dypboret brønn. En del av området brukes også til å lære guttene å dyrke grønnsaker.

TAKK for din gave, som gir håp om en FREMTID for guttene.

Karianne jentehjem

 I Kenya praktiseres fortsatt omskæring av jenter. En folkegruppe som utfører dette er massaiene.

Jentene regnes ikke som voksne før omskjæring. I henhold til loven er dette forbudt, men tradisjonene er gamle og dype, og ritualene utføres enda. Mange jenter ønsker ikke å gå gjennom denne prosessen. De trenger beskyttelse og hjelp til å stå imot, og i samarbeid med myndighetene har New Life Mission åpnet Karianne jentehjem i Mashuru, hvor jentene får trygge bosted. 

Et annet viktig mål er å fullføre studiene og få kunnskap om deres egne rettigheter, i tillegg til å fikse ødelagte forhold til familien. I dag bor 14 jenter på Kariannehjemmet.

Omskjæring er altfor vanlig i mange land. Inngrepene kan føre til infeksjoner, tap av fruktbarhet og i verste fall død. Ofte er det en jordmor som utfører lemlestelsen, i troen på at det er nødvendig og til det beste for jentas utvikling.

Samaritan 

Barna bor på barnehjemmet i kortere eller lengre perioder, avhengig av deres eget behov. Å la hvert barn få muligheten til en trygg barndom hvor lek og lærdom går hånd i hånd er ett av våre mål. Barnets beste skal tas i betraktning i alle avgjørelser som gjelder barnet.

Samaritan har 40-50 barn på barnehjemmet i alderen 0 til 18 år. Samaritan barnehjem tar først og fremst imot barn som har en forelder i fengsel. I følge de Kenyanske myndighetenes retningslinjer er det først og fremst foreldreløse barn som skal bo på barnehjem, men også barn som kommer fra vanskelige forhold tas imot. Samaritan mottar også barn hvor foreldrene er døde eller syke av AIDS.

Alle barn i skolealder går på misjonens egen førskole eller på en nærliggende grunnskole. Når barnet flytter hjem igjen, fortsetter barnet utdannelsen i hjemmemiljøet. For New Life Mission er det viktig å ha kontakt med barnets familie. Barna som har muligheten reiser hjem til familien i høytider. Vi oppfordrer også barnet til å ha regelmessig kontakt med hjemmet.

Vil du vite mer om Samaritan barnehjem? Her finner du en informasjonsfilm laget av operativ leder og styreleder Annikki og Karl Erik Hagström.